فروش انواع ویسکوزیمتر

مهندس مهدوی: ۶۶۷۱۴۴۰۵ - ۶۶۷۱۴۳۸۳

ویسکوزیمتر پودر دیژیتال PFT-3230 بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل LVDV-II-extra بروکفیلد ویسکوزیمتر دیژیتال مدل RVDV-II-extra بروکفیلد ویسکوزیمتر دیژیتال کن اند پلیت LVDV-II-CP بروکفیلد ویسکوزیمتر دیژیتال کن اند پلیت RVDV-II-CP بروکفیلد ویسکوزیمتر دیژیتال مدل LVDV-E بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل RVDV-E بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل HADV-E بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل HBDV-E بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل LVDV-I بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل RVDV-I بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل HADV-II-P بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل HBDV-II-P بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل LVDV-II-P بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر دیژیتال مدل RVDV-II-P بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر رئومتر دیژیتال مدل LVDV-III-U بروکفیلد ویسکوزیمتر رئومتر دیژیتال مدل RVDV-III-U بروکفیلد ویسکوزیمتر رنگ ، چسب و جوهر دیژیتال مدل KUII-A ویسکوزیمتر فالینگ بال KF 20 بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر کاپ 2000 کن اند پلیت CAP2000 بروکفیلد ویسکوزیته کنترول VK600 control ویسکوزیمتر روتاری دیژیتال مدل NDJ-8SN ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-1 ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-4 ویسکوزیمتر عقربه ای مدل RVT بروکفیلد آمریکا ویسکوزیمتر کاپ مدل NDJ-5 ویسکوزیمتر عقربه ای (10-100,000Cp) ویسکوزیمتر عقربه ای(10-2,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجتال(10-2,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجتال(10-6,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال (10-80,000,000Cp) (5-600,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال (5-6000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال (2-80,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال رئومتر دیژیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I رئومتر دیژیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I اسمال سمپل با ترمومتر SSA-18 بروکفیلد اسمال سمپل با ترمومتر SSA-21 بروکفیلد اسمال سمپل با ترمومتر SSA-27 بروکفیلد بن ماری سیرکوله 6 لیتری دیژیتال TC-102D بروکفیلد سنسور دما مدل DVP-9UY بروکفیلد لیفرا 4500 ( تکسچر آنالایزر)مدل CT34500 بروکفیلد ویسکومتر LV I, Cap 2000, LV II, LVIII ویسکومتر چرخشی LVDE تلفن:667114405 66714383 ویتا طب

مهندس مهدوی

آذربایجان غربی > ماکو

۶۶۷۱۴۴۰۵ - ۶۶۷۱۴۳۸۳

Email

تعداد بازدید: ۱۶۰۷

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۵۵۰۷۹۳